BedriftskatalogenTenesterSparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane

Kjære kunde

Kvardagen vår blei på kort tid snudd opp ned. No gjer eit nedstengt samfunn at mange står i fare for å bli permittert, og vi forstår at mange går krevjande tider i møte.   


Har du blitt permittert? 
Om du skulle hamne i ein situasjon der du står utan inntekt for ein periode, kan det bli vanskelegare enn før å betene bustadlånet. Ved dokumentasjon på at du er blitt permittert som følgje av koronaviruset, hjelper vi deg med betalingsutsetting og/eller avdragsfritak.  

Er du uroleg for økonomien din? Ta kontakt med rådgjevaren  din i Sparebanken Sogn og Fjordane for ein prat. Vi er klar til å lytte til situasjonen din, og vi ønskjer å kome med løysingar tilpassa det du står i.  

- Advertisment -

Aktuelt