Annonsere

iSunnfjord gir gode moglegheiter for deg som ønskjer å nå ut til befolkninga i Sunnfjord. Vi veit at antall visningar ikkje betyr alt, så vi gir deg prosesjonell veiledning og hjelp til produksjon av annonsa, noko som betyr betre resultat og større lønsemd.

På isunnfjord.no kan du kjøpe tradisjonelle bannerplasseringar og/eller innhaldsmarknadsføring gjennom tekst, foto og video.

Kontakt oss for introduksjonsprisar!

Tlf. 95 93 99 99 / kontakt@reindesign.no