Gravdalgruppa

Kjære kunde

Opningstid: Måndag-fredag kl. 9-16.30

Vi tek faren for spreiing av korona-viruset på alvor og har organisert oss slik at ein del av dei tilsette har heimekontor, men Sigdal-butikken vår på Halbrendsøyra er open for kjøkkenkundar. Vi har god plass og det er ingen problem å halde naudsynt avstand i butikken, men vi oppmodar våre kundar om å avtale tid på telefon eller e-post. Dette kan også vere  utanfor ordinær opningstid.

For bustadkundar er salskontoret ope, men også her vil vi gjerne at ein avtalar tid på førehand.

Vi går over aktuelle kontaktflater i lokala våre med desinfiserande middel fleire gonger om dagen for at det skal vere trygt å besøke oss på Halbrendsøyra 2.  

Vi ønsker å tilby kundane våre god oppfølging i denne perioden.

Kontakt oss:

Tlf: 47 87 40 00
epost. post@gravdal.no
www.gravdal.no

Kjøkkenbutikken: Margrethe 992 81 405/mvk@gravdal.no
Salskontoret: Bente 908 21 417/ba@gravdal.no

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse