Presense Konsult

Presense Konsult AS er eit lite, frittståande medie- og reklamebyrå. 

Vi tilbyr tenester som design og produksjon av heimesider , rådgjeving, webanalyser og annonsering (Google, Facebook, Instagram m.m), grafisk produksjon (foto, video)  og har gode samarbeidspartnerar på dei fleste områder. 

Med ei lokal forankring i Førde og med gode samarbeidspartnerar i Bergen og Oslo, er vi alltid i nærleiken og står klar til nye oppdrag. 
Dette kjem deg som kunde til gode i form av god og riktig oppfølging, personleg kontakt og ein god dialog. 
Vi er også Google Sertifisert partner for annonsering i søk, display, video og mobil. 

Vi påtek oss oppdrag frå dei aller enklaste typar websider/heimesider, til avanserte, større og meir utfordrande løysingar med integrasjonar av lagerstyring/fakturering og til nettbutikkar og bookingløysingar. 
Som ein del av vår forretningsidè set vi stort fokus på analysering, testing og rapportering til deg som kunde. Vi tilpassar og skreddersyr alle løysingar ut i frå ditt faktiske behov.

VI held det fortsatt gåande i desse tider og har sjølvsagt moglegheit til å utføre alle våre tenester gjennom telefon eller på digitale flater. 

Telefon: 905 02 378
E-post: post@presense.no
Web: www.presense.no

Forrige artikkel
Neste artikkel
- Advertisment -

Aktuelt