IT-KOM

IT-KOM er ei lokal bedrift med 5 tilsette som har levert og supportert bedriftskundar, på IT og kommunikasjon, i vårt nærområde sidan 1996. 

Har di bedrift det som trengs for å gjennomføre møter, treffe kundar eller kommunisere internt på ein god måte i desse dagar? Vi tilbyr ein kostnadsfri demo for å demonstrere korleis ein enkelt kan samhandle med sine kundar og tilsette – sjølvsagt via eit videomøte.

Vi tilbyr også gratis levering av utstyr til bedriftskunder i denne perioden. 

Grunna situasjonen som har råka, har vi redusert bemanninga og korta ned opningstidene i butikken til 10-12 for å begrense smittefaren mest mogleg. I butikken står Antibacen ved inngangsdøra klar til bruk for både tilsette og besøkande.

Samstundes sit vi parate til å handtere bestillingar og supportere våre bedriftskundar via, epost, telefon og teams i normal opningstid 08.00 til 16.00 på kvardagar. 

Kontakt oss på telefon 90 68 05 05, epost forde@itkom.no eller Facebook

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse