Berge & Co

Velkommen til oss 

Hos Berge & Co er vi innstilt på å halde drift som normal drift – trass i situasjonen vi står i akkurat no. Vi har full drift på våre verkstadanlegg, men sidan enkelte kan ha utfordringar med å få levert eller henta bilen sin, vil vi prøve å finne løysingar som passar for både deg og oss, til dømes ved henting og bringing av bilar. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Våre salsavdelingar har også ope som normalt, og vi har bilar klare for prøvekøyring – både nytt og brukt. Vi har sjølvsagt rutinar som følgjer dei til ei kvar tid gjeldande reglar skal hindre spreiing av virus. Mellom anna blir alle våre demobilar vaska både før og etter prøvekøyring. 

Har du lyst å prøvekøyre ein bil, er det berre å ta kontakt, anten ved å besøke oss eller ringe oss for ein avtale. Våre tilsette vil smile og seie hei til deg, men handhelsing og klemmar er det lite av akkurat no. Det tar vi att seinare. Men vit at vi set pris på alle våre kundar, og kjem du innom eitt av våre anlegg skal du vere trygg på at vi skal ivareta deg på best mogleg måte. 

www.berge.no • Førde: tlf. 24 03 18 00 • Florø: tlf. 57 74 22 40

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse