UTDANNING I SUNNFJORD

Utdanningstilbod i Sunnfjord

Vidaregåande skuler i Sunnfjord?

Dale Vidaregåande Skule
Dale vidaregående skule kan tilby:
Vg1 Helse og oppvekstfag – Vg2 Helsefarbeidarfag
Vg1 Teknikk og industriell produksjon – Vg2 Industriteknologi – Vg2 Maritim produksjonsteknikk
Studiespesialisering Vg1, Vg2, Vg3 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Flora Vidaregåande Skule
Flora vidaregående skule kan tilby:
Vg1 Helse- og oppvekstfag – Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag – Vg2 Helsearbeidarfag
Vg1 Service og samferdsel – Vg2 IKT Servicefag
Vg1 Elektrofag – Vg2 Elenergi – Vg2 Brønnteknikk
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk – Vg2 Byggteknikk – Vg2 Klima, Energi og Miljøteknikk
Vg1 Idrettsfag – Vg2 Idrettsfag – Vg3 Idrettsfag
Vg1 Teknikk og industriell produksjon – Vg2 Industriteknologi – Vg2 Brønnteknikk
Studiespesialisering Vg1, Vg2, Vg3 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Hafstad Vidaregåande Skule
Hafstad vidaregående skule kan tilby:
Vg1 Medium og kommunikasjon – Vg2 Medium og kommunikasjon
Studiespesialisering Vg1, Vg2, Vg3 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Mo og Øyrane Vidaregåande Skule
Mo og Øyrane vidaregående skule kan tilby:
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk – Vg2 Byggteknikk – Vg2 Anleggsteknikk
Vg1 Elektrofag – Vg2 Elenergi – Vg2 Data og elektronikk
Vg1 Helse- og oppvekstfag – Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag – Vg2 Helseservicefag – Vg2 Helsearbeidarfag
Vg 1 Naturbruk – Vg 1 Naturbruk hesteretta – Vg 2 Landbruk og gartnerinæring – Vg 2 Heste og hovslagarfaget – Vg 3 Landbruk og husdyrhald – Vg 3 Studieførebuande, naturbruk
Vg1 Restaurant- og matfag – Vg2 Kokk- og servitørfag
Vg1 Service og samferdsel – Vg2 Salg, service og tryggleik – Vg2 Transport og logistikk
Vg1 Teknikk og industriell produksjon – Vg2 Industriteknologi – Vg2 Køyretøy
YSK – Yrkes og studiekompetanse
Studiespesialisering Vg1, Vg2, Vg3 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Folkehøgskuler i Sunnfjord?

Sunnfjord Folkehøgskule‎
Sunnfjord Folkehøgskule kan tilby:
Volleyballfag – Volleyball – Beachvolleyball – Volleyball Toppidrett – Beachvolleyball Toppidrett
Friluftsliv – Friluftsliv Kilimanjaro
Global og Bistand – Utforsk Sri Lanka – Global Foto – Global Reise
Idrett – Beach Sport – Fotball (Jenter) – Fotball (Gutar)

Fagskuler i Sunnfjord?

Fagskulen Sogn og Fjordane
Fagskulen Sogn og Fjordane kan tilby fordypning i Anlegg, Bygg, Maskinteknikk, KEM(Klima, energi, miljø), Elkraft, Automatisering, Maskinoffiser, Dekksoffiser.

Høgskuler i Sunnfjord?

Høgskulen‎ i Sogn og Fjordane
Høgskulen‎ i Sogn og Fjordane kan tilby:
Samhandling innen helse- og sosialtjenester (Master)
Barnehagelærerutdanning arbeidsplassbasert (Bachelor)
Ingeniør – Automatiseringsteknikk (Bachelor)
Ingeniør – Automatiseringsteknikk Y-veien (Bachelor)
Ingeniør – Elektro, energi, elkraft og miljø (Bachelor)
Ingeniør – Elektro, energi, elkraft og miljø, Y-veien (Bachelor)
Sykepleier (Bachelor)
Helsepsykologi (Videre- og etterutdanning)
Praktisk-Pedagogisk utdanning (Videre- og etterutdanning)
Retlleiing, innføring (Videre- og etterutdanning)
Ingeniør forkurs (Kurs)